Kuća na drvetu u gradu? Da, moguće je!

Ukoliko maštate da imate kućicu na drvetu a živite u gradu, ova fantazija deluje kao nemoguća misija.Međutim, arhitekta Lućijano Pia je uspeo da svoje maštanje pretvori u realnosti. On je imao lepu viziju kako ljudi i priroda treba da žive zajedno u...

Principi zelene gradnje

Samoodrživo domaćinstvo
Pasivno- solarno grejanje i hlađenjeZa samoodrživu kuću se može reći da, pre svega, koristi sistem termičke mase, pa tek onda solarni. A kako bi se solarna energija iskoristila, potrebno je pravilno orijentisati kuću...
Samoodrživo domaćinstvo
Šta je to samoodrživo domaćinstvo?Samoodrživost je životni stil kojim se nastoji da se umanji individualno ili društveno korišćenje prirodnih i...
Orijentacija objekata za postizanje energetske efikasnosti
Od položaja objekta zavisi ne samo osvetljenost prostorija već i dobitak toplote od sunčevog zračenja, što je vrlo bitno ukoliko se planira gradnja...