Principi zelene gradnje

Samoodrživo domaćinstvo
15/12/2013 - 19:36
Pasivno- solarno grejanje i hlađenjeZa samoodrživu kuću se može reći da, pre svega, koristi sistem termičke mase, pa tek onda solarni. A kako bi se...
Samoodrživo domaćinstvo
12/12/2013 - 19:11
Šta je to samoodrživo domaćinstvo?Samoodrživost je životni stil kojim se nastoji da se umanji individualno ili društveno korišćenje prirodnih i...
Orijentacija objekata za postizanje energetske efikasnosti
30/05/2013 - 13:05
Od položaja objekta zavisi ne samo osvetljenost prostorija već i dobitak toplote od sunčevog zračenja, što je vrlo bitno ukoliko se planira gradnja...
Zeleni krov
07/03/2013 - 12:38
Zeleni krovovi ne treba da predstavljaju privilegiju stanovništva ekonomski bogatih zemalja, već bi trebalo da postanu sastavni deo i redovna pojava...
Zeleni krov
04/03/2013 - 15:46
Zeleni krovovi predstavljaju delimično ili potpuno prekrivene krovove građevina vegetacijom koja se nalazi iznad vodonepropusnog sloja membrane....
Zeleni krovovi na Islandu
04/03/2013 - 14:59
Zeleni krovovi predstavljaju delimično ili potpuno prekrivene krovne građevine vegetacijom koja se nalazi iznad vodonepropusnog sloja membrana.Zeleni...
Šindre od recikliranih materijala
12/02/2013 - 16:16
Pored mnogih popularnih opcija za prekrivanje krovnih konstrukcija građevina, „najzelenijom“ se smatra šindra od otpadnih materijala, kao...
Termalna masa
06/02/2012 - 16:34
Pod pojmom termalna masa podrazumeva se osobina materijala da zadržava i akumulira višak toplote iz okoline, a zatim da postepeno tu akumuliranu...
Pasivno solarno grejanje
06/02/2012 - 15:24
Pod pojmom pasivno solarno grejanje podrazumevaju se tehnologije za iskorišćenje sunčevog zračenja u cilju zagrevanja objekta. Pasivno solarno...
Solarni crep (solarna šindra)
03/02/2012 - 12:53
Krov je jedan od najvažnijih delova svake kuće. On štiti od vremenskih nepogoda i pruža sklonište stanovnicima kuće.U Americi se tri četvrtine...

Pages