Beton sa letećim pepelom

Beton sa letećim pepelomKada se govori o izgradnji objekata generalno, moramo biti svesni da su temelji najbitniji element, od čije izdržljivosti i stabilnosti zavisi i kompletna struktura objekta. Upravo zbog toga se u izgradnji temelja koriste izdržljivi i jaki materijali, koji su otporni na klimatske uslove.

Standardna izvedba temelja podrazumeva betonske grede, ukopane u čvrsto zemljište. U slučaju da zemljište nije dovoljno čvrsto, može se ojačati dodavanjem šljunka, tucanika, pobijanjem šipova ili nekom drugom tehnikom. Što se tiče betona, standardni beton sa cementom ne spada u ekološke materijale. Za proizvodnju cementa potrebne su velike količine energije, koja  se uglavnom dobija iz fosilnih goriva, a na taj način se proizvode velike količine CO2, koji se otpušta u atmosferu, naročito kada se u obzir uzme energija koja se potroši za mlevenje, mešanje i transport cementa. Proizvodnja portland cementa na svetskom nivou emituje 6-7% od ukupnog ugljen-dioksida nastalog ljudskim delovanjem, što je ekvivalentno 330 miliona automobila koji pređu 12.500 kilometara godišnje. Stoga se pri izradi klasičnih temelja treba okrenuti drugim materijalima, poput betona sa letećim pepelom, betona od recikliranih agregata ili neku drugu zamenu za beton (beton ojačan staklenim vlaknima, penasti beton itd.).

Tradicionalni beton proizvodi se od mešavine cementa, peska, šljunka i vode, a kao što je već navedeno, cement ne spada u ekološke materijale. Upotreba letećeg (elektrofilterskog) pepela, koji nastaje nakon sagorevanja uglja u visokim pećima, ima dvojaki pozitivan uticaj na životnu sredinu. Kao prvo, smanjuje se upotreba cementa u mešavini betona, a kao drugo uklanja se leteći pepeo, koji je ranije uglavnom završavao na deponijama.

Pored ekoloških prednosti, leteći pepeo takođe poboljšava performanse i kvalitet betona. On utiče na poboljšanje plastičnih svojstava betona i obradivosti, smanjuje  količinu potrebne vode, smanjuje segregaciju i krvarenje, i utiče na smanjenje toplote hidratacije. Pored toga povećava snagu betona, smanjuje propustljivost, smanjuje koroziju armaturnog čelika, povećava otpornost i smanjuje alkalo-agregatnu reakciju. Beton sa letećim pepelom dostiže svoju maksimalnu snagu sporije od betona napravljenog samo sa portland cementom.

Nekada je cement sa letećim pepelom bio teško dostupan, ali se danas sve više uvodi u proizvodnji građevinskih materijala, ne samo za proizvodnju betona, već i za izgradnju puteva, brana, opeka, kao i za stabilizaciju zemljišta pre izvođenja građevinskih radova različitih tipova.