Rainscreen sistem za oblaganje objekata

Iako ga je moguće primeniti i na prizemne građevine, Rainscreen sistem obloga je obično instaliran na dvo / više spratnim građevinama u sklopu generalnog renoviranja. Ovaj sistem se primenjuje u slučaju slabe izolacije zidova, kada su spoljašnji zidovi oštećeni vremenskim prilikama i na njima dolazi do izbijanja vlage, pukotina, oštećenja i gubitka toplote, i kada su šupljine u zidovima blokirane, pa ne postoji mogućnost ugrađivanja izolacije u zidove.

Rainscreen sistem za oblaganje objekata

Instalacija ovog sistema na unutrašnje zidove se ne primenjuje zbog debljine obloga, koje bi znatno smanjile dimenzije unutrašnjih prostorija. Još jedan razloge je što na unutrašnjim zidovima nisu potrebne slojevite izolacije koje smanjuju termičku povodljivost, što je slučaj kod spoljašnjih.

Koncept Rainscreen sistema
 
Rainscreen koncept generalno podrazumeva instalaciju membrane koja diše na postojeći spoljašnji zid. Preko membrane se postavlja izolacija, a preko nje Rainscreen paneli za popločavanje tj. ploče sa otvorenim spojevima.

Rainscreen sistem za oblaganje objekata

Neki izvođači preporučuju i ugradnju specijalnih troslojnih membrana koje uključuju unutrašnji noseći sloj (bliži zidu), srednji sloj koji je paro propustljiv i spoljašnji noseći sloj na koji se instalira izolacija.

Rainscreen sistem za oblaganje objekata

Dakle, Rainscreen sistem se sastoji od sledećih elemenata:

  1. Spoljašnja obloga ili panel (Rainscreen panel), koji formira primarnu barijeru za kišu, ali ne sprečava protok vazduha kroz otvorene spojeve. Stepen prihvaćenog prodiranja vode kroz spojeve definiše tip Rainscreen sistema.
  2. Vazdušni džep koji sprečava prolazak vode do izolacije i kvašenje zida, a obezbeđuje ventilaciju i, u zavisnosti od dizajna, ujednačavanje pritiska na spoljašnju oblogu. U slučaju da voda prodre u vazdušni džep, ona se drenira.
  3. Potporni zid koji predstavlja jaku barijeru za vazduh i uključuje sloj za izolaciju.


Rainscreen sistem je dreniran i ventiliran, on dozvoljava slobodan ulazak vode u  otvorene spojeve na panelima, što je suprotno od usmeravanja kiše, snega ili susnežice. Voda tada dolazi do šupljine i isparava ili se cedi niz panele. Stalna ventilacija vazdušnog džepa je neophodna iznad i ispod otvora na zidovima, kao i na mestima gde ne postoje otvori na zidovima (prozori).

Rainscreen sistem za oblaganje objekata

Vazdušni pritisak na površini panela je uravnotežen pritiskom koji je stvoren na spojevima. Ova ravnoteža može obezbediti vazdušno jastuče sa vazdušnim džepovima koji dozvoljavaju prolaz vazduha ali ne i vode, kroz otvorene spojeve. U tom slučaju, sva voda koja uspe da prodre iza površine panela biva odmah isceđena.

Pregrade kontrolišu proces izjednačavanja pritiska. Kontinualne vertikalne i horizontalne pregrade moraju biti tako dizajnirani da spreče protok vazduha od jedne do druge komponente. Izvođači radova razvili su nekoliko priručnika koji se bave samo ovim sistemom rasporeda pregrada.

Rainscreen sistem za oblaganje objekata

Rainscreen materijali

Kombinacije koje se koriste za konstrukciju Rainscreen sistema mogu biti različite, a najčešće se koriste ploče i paneli na lajsnama ili na drugom nosećem sistemu, kombinacije materijala proizvedene u jedinstvenom paketu za instalaciju ili drugi poručeni materijali na odgovarajućim nosačima.

Svaki noseći sistem treba biti tako dizajniran da nosi masu obloga i pod uslovima maksimalnog vetra na lokaciji građevine. Većina nosećih sistema je, iz tog razloga, dizajnirana zajedno sa Rainscreen pločama i preporučena od istog proizvođača. Pored nosivosti i stabilnosti na projektovanom vetru, u zavisnosti od tipa pokrivke, veličine otvorenih spojeva i želje da noseći sistem bude vidljiv ili ne, koriste se materijali koji se uklapaju u željeni spoljašnji izgled građevine.

Rainscreen sistem za oblaganje objekata

Materijala za popločavanje, tj. materijala često nazivanih  Rainscreen ploče“ ima mnogo, dok se najčešće preporučuju održive opcije, kao što su kamen i drvo. Ipak, u slučaju odabira drveta treba voditi računa da ono potiče od industrijskog viška ili iz održivo sečenih šuma, a kamen treba biti primenjen u vidu tankih pločica ili škriljaca (neravnomerno sečeni dugi, uski i tanki komadi kamena). Može da se koristi i vlaknasti cement, keramika, terakota, metal, reciklirano staklo itd.

Rainscreen sistem za oblaganje objekataRainscreen sistem za oblaganje objekataRainscreen sistem za oblaganje objekataRainscreen sistem za oblaganje objekataRainscreen sistem za oblaganje objekata

Autor: Adela Kondić