VOC materije u bojama

VOC materije u bojamaSa aspekta zaštite životne sredine i zdravlja ljudi jako je bitno obratiti pažnju na VOC materije koje su sastavni deo većine boja.

VOC (volatile organic compounds – lako isparljiva organska jedinjenja) su organske hemijske materije koje odlikuje visok pritisak u normalnim uslovima okruženja (temperatura, vlažnost, itd), zbog čega se njihova isparenja šire u atmosferu. Ova isparenja mogu ugroziti zdravlje ljudi, a osete se u toku farbanja, nekada i danima posle.

U Evropskoj uniji VOC materijama se smatraju one organske materije koje imaju početnu tačku ključanja manju od 250°C merenu pod standardnim atmosferski pritiskom od 101.3kPa, i koje mogu da štete čulu vida i sluha.

U Kanadi VOC materije su one organske materije kojima je tačka ključanja u rasponu od 50o do 250°C.

VOC materije mogu biti prirodne i veštačke. Predstavljaju čitavu skupinu materija kojima se može osetiti miris. Neke su opasnije za čoveka od drugih, pa se količina dozvoljenog prisustva u vazduhu propisuje strogim zakonima i standardima. Zahtev za ekološkim proizvodima koji ne ugrožavaju okolinu i zdravlje ljudi naterao je proizvođače u Americi i EU da umanje ili potpuno eliminišu VOC materije iz svojih proizvoda. Ovo posebno važi za tržište iverice, boja i lakova, itd.

Pored toga što postoje mnoge metode za dobijanje VOC materija, one se mogu dobiti i prirodno. Industrijska eksploatacija fosilnih goriva proizvodi VOC materije direktno (npr. benzin), ali i indirektno (npr. izduvni gasovi). Dve najprisutnije VOC materije su metan i formaldehid.

Nova generacija ekoloških boja ne sadrži rastvarače i ne emituje VOC materije. Na primer, boja od lanenog ulja je mešavina prirodnog lanenog ulja sa cink-oksidom kako bi se dobila bela boja, ili mešavina lanenog ulja i nekog drugog metalnog oksida ili prirodnog pigmenta da bi se dobile razne boje.

Trenutno na tržištu postoji manji izbor ekološki prihvatljivih boja u odnosu na konvencionalne boje, ali daljim razvojem stručnjaci će povećati izbor boja dostupnih potrošaču.
 

Podela boja

Prema Agenciji za zaštitu životne sredine SAD-a (US EPA) boje se dele na:

1. Prirodne boje

To su boje od prirodnih sirovina kao što su voda, biljna ulja, smole, esencijalna ulja, prirodni minerali, glina, prirodni lateks, pčelinji vosak, zemlja, itd. Prirodne boje koje su bazirane na vodi ne ostavljaju gotovo nikakav miris. Boje bazirane na ulju obično imaju prijatan miris na limun.

Alergije i osetljivost na ove boje su vrlo retke. One su najsigurnije i najzdravije za ljude i životnu sredinu.

2. Boje sa nula VOC materija (Zero VOC)

Bilo koja boja sa manje od 5 grama VOC materija po litri može se smatrati Zero VOC bojom. Dodavanjem nijanse boje - pigmenta obično se podiže nivo VOC materija na 10 grama po litri, što je i dalje prilično nisko.

3. Boje sa malim procentom VOC materija (Low VOC)

Kao što je u prethodnim primerima opisano, nivo emisije štetnih gasova kod ovih boja je znatno niži od konvencionalnih boja jer je kod njih osnova voda a ne nafta. Ove boje, takođe, ne sadrže ili sadrže vrlo nizak procenat teških metala i formaldehida.

Iznos VOC materija u bojama ne sme da prelazi 200 grama po litri. Boje sa malim procentom VOC materija imaju određeni miris dok se suše. Da bi se to izbeglo, treba koristiti boje koje imaju manje od 25 grama VOC materija po litri.
 

Neke od prednosti korišćenja boja bez VOC-a su:

  • ekološki su prihvatljive
  • bolji kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru i napolju
  • osetljivost i alergije na ove boje su vrlo retke
  • brzo sušenje
  • malo neprijatnog mirisa nakon farbanja
  • ove boje ne žute
  • povećana UV otpornost

Ako boja koju ste izabrali ipak sadrži VOC materije postoje načini da se njihov negativni uticaj na vaše zdravlje smanji. Obavezno je konstantno dovoditi svež vazduh u prostoriju. Ako je moguće napustite objekat u kome se vrši farbanje na neko vreme, ako nije moguće bar pređite u drugu prostoriju  a prozore i vrata ostavite otvorene zbog ventilacije. Ako vam je ostao višak boje u pakovanju treba ga baciti, jer štetni gasovi mogu isparavati čak i iz zatvorenih pakovanja, a ako ste ipak rešili da ga sačuvati, sklonite ga van domašaja dece u prostoriju koja ima stalni priliv svežeg vazduha. I ne zaboraviti da operete toplom vodom i sapunom četke kojima ste farbali.